:: Phong Thủy VIETAA :: Phongthuy.vietaa.com
2.57 mb
THÁNG 9 NĂM 2014

2
Thứ 3
  Ngày 9
  Tháng 8
  (Âm lịch)
  Bính Tý
  Quý Dậu
  Giáp Ngọ
  Cát tinh: Thiên Quan
  Hung tinh: Tiểu Hao, Thổ Kỵ, Vãng Vong
  Tiết: Xử thử
  Trực: Định (Cát)
  Ngày: Hoàng Đạo (Tư Mệnh)
  Phạt Nhật
  Hướng xuất hành:
  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần)
  Hỷ Thần (Tây Nam), Tài Thần (Đông), Hạc Thần (Tây Nam)
  Giờ hoàng đạo: Tý (23-1h), Sửu (1-3h), Mão (5-7h), Ngọ (11-13h), Thân (15-17h), Dậu (17-19h)
  Nên làm: Nhập học, Nhận chức, Thừa kế
  Kiêng kỵ:
Xem thêm các ngày khác
2.57 mb