Phong Thủy VIETAA :: Phongthuy.vietaa.com




THÁNG 10 NĂM 2014

21
Thứ 3
  Ngày 28
  Tháng 9
  (Âm lịch)
  Ất Sửu
  Giáp Tuất
  Giáp Ngọ
  Cát tinh: Phúc Sinh
  Hung tinh: Thiên Cương, Tiểu Hao
  Tiết: Hàn lộ
  Trực: Bình (Cát)
  Ngày: Hắc Đạo (Huyền Vũ)
  Sát Chủ Dương, Chế Nhật
  Hướng xuất hành:
  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần)
  Hỷ Thần (Tây Bắc), Tài Thần (Đông Nam), Hạc Thần (Đông Nam)
  Giờ hoàng đạo: Mậu Dần-Thổ (3-5h), Kỷ Mão-Thổ (5-7h), Tân Tỵ-Kim (9-11h), Giáp Thân-Thủy (15-17h), Bính Tuất-Thổ (19-21h), Đinh Hợi-Thổ (21-23h)
  Nên làm:
  Kiêng kỵ:
Xem thêm các ngày khác