Phong Thủy VIETAA :: Phongthuy.vietaa.com
THÁNG 10 NĂM 2014

1
Thứ 4
  Ngày 8
  Tháng 9
  (Âm lịch)
  Ất Tỵ
  Giáp Tuất
  Giáp Ngọ
  Cát tinh:
  Hung tinh: Hỏa Tai, Thổ Cấm
  Tiết: Thu phân
  Trực: Thành (Cát)
  Ngày: Hoàng Đạo (Minh Đường)
  Bảo Nhật
  Hướng xuất hành:
  (chọn Hỷ Thần, Tài Thần, tránh Hạc Thần)
  Hỷ Thần (Tây Bắc), Tài Thần (Đông Nam), Hạc Thần (Không có)
  Giờ hoàng đạo: Bính Tuất-Thổ (19-21h), Đinh Hợi-Thổ (21-23h), Đinh Sửu-Thủy (1-3h), Canh Thìn-Kim (7-9h), Nhâm Ngọ-Mộc (11-13h), Quý Mùi-Mộc (13-15h)
  Nên làm: Đào giếng, Cưới hỏi, Nhập học, Thu nợ
  Kiêng kỵ:
Xem thêm các ngày khác